Snækollur vom LipperthofKön Regnummer Färg Född Mankhöjd Övrigt
Hingst DE2005184035 Rödskäck 050609 142cm

Betäcker 1/5-31/10 2023 hos oss på Frihamra Gård, se mer info under hingststation samt längre ner på denna sidan.

Har haft 8.5 för sakta galopp samt 8.5 för trav på annan bedömning.

Tävlad med bästa resultat: V2:6.53, T3:6.50

******************************************************************************************************************************************************* Bedömning 2011-05-07
Exteriör Ridegenskaper
Huvud 8.0 Tölt 8.5
Hals, manke och bog 8.0 Trav 8.0
Rygg 8.0 Pass 5.0
Proportioner 8.5 Galopp 8.5
Benkvalitet 9.0 Spirit 8.5
Benställning 8.0 Helhetsintryck 8.5
Hovar 8.0 Skritt 8.0
Man o Svans 8.5 Kort tölt 9.0
-- -- Canter 8.0
Tot. exteriör 8.26 Tot. rideg. 7.82
Totalt 8.00

*********************************************************************************************************************************************** Stamtavla
Randver frá Nýjabæ
ext. 7.87 rid. 8.56 tot. 8.28
Gáski frá Hofsstöðum
ext. 8.10 rid. 8.53 tot. 8.32
Hrímnir frá Vilmundarstöðum
ext. 8.30 rid. 8.30 tot. 8.30
Freyja frá Hofsstöðum
ext. 8.00 rid. 7.78 tot. 7.89
Gígja frá Nýjabæ
ext. 8.00 rid. 8.02 tot. 8.01
Hrafn frá Holtsmúla
ext. 8.40 rid. 8.72 tot. 8.56
Harpa frá Sauðárkróki
ext. 8.20 rid. 7.53 tot. 7.87
Sædís vom Lipperthof
ext. 8.41 rid. 8.22 tot. 8.30
( Deutsche assesment - not by FIZO )
Bakkus frá Bakka
ext. 7.83 rid. 7.61 tot. 7.72
Ófeigur frá Hvanneyri
ext. 8.30 rid. 8.80 tot. 8.55
Sandra frá Bakka
ext. 8.18 rid. 7.98 tot. 8.08
Drottning vom Lipperthof
Stígandi frá Kolkuósi
ext. 8.00 rid. 7.40 tot. 7.70
Blesa frá Auðbrekku
******************************************************************************************************************************************************* Bilder


**********************************************************************************************************************************************************

Betäckningsavtal 2023
Snækollur vom Lipperthof
DE2005184035

Sto:………………………………………………………………………………………………
Regnr:……………………………….Chipnr:…………………………………………………..
Färg och tecken:…………………………………………………………………………………

Stoägare:…………………………………………………………………………………………
Adress:…………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………….. E-mail:……………………………….………………….

Medtag:
- Hästpass
- Kopia på registreringsbevis
- Vaccinationsintyg

Betäckningsmetoden är handbetäckning. Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får det bra. Vi vill däremot gärna få uppgifter om stoets ev. egenheter ( t.ex. svårfångad, svårt att anpassa sig i flock ) Ni bör ha stoet och ev. föl försäkrat, influensa- och stelkrampsvaccinerat. Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej heller skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.

Sto med föl kan komma till den andra brunstperioden. ( Alltså efter ca: 3-4 veckor efter fölet har fötts. )

Kostnader: - Bokningsavgift 2000 SEK
- Betäckningsavgift 6500 SEK
- Betesavgift 50 SEK/dygn ( 100 SEK/dygn för exemston och ston med behov av extra skötsel )
- Veterinärkostnader, tex. ultraljud
- Stoavgift till SIF

Alla kostnader är inklusive moms.

Kostnad för behandling av veterinär, sjuktransport, medicin mm. betalas av stoägaren.

Är stoet ej dräktigt:
Alternativ 1: Vid 90 dagars ultraljudskontroll återbetalas 4 250 SEK mot uppvisande av veterinärintyg om gall.
Alternativ 2: Fri ombetäckning år 2024, ( betäckningsavgift samt bokningsavgift betalas ej ) om Snækollur står till förfogande för betäckning på Frihamra Gård.

Alla avgifter skall vara betalda innan stoet avhämtas.
Hingsthållare och stoägare försäkrar ömsesidigt på heder och samvete att hästarna under de senaste sex veckorna icke vistats där smittsam hästsjukdom förekommit, icke transporterats i transport i vilken smittad eller sjuk häst transporterats, samt att hästarna under de senaste sex veckorna inte visat några symptom som kan tyda på smittsam sjukdom., samt att hästarna under samma tid ej heller varit i kontakt, direkt eller indirekt, med häst som kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom, samt att hästarna i övrigt oss veterligen är friska och i god kondition för betäckning. Härutöver garanteras att hästarna inte haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar de senaste sex månaderna.

Stoet skall vara avmaskad, avskodd och verkad innan ankomst. Om ev. föl finns som är äldre än 8v. Skall även det vara avmaskad. Skulle stoet/ fölet behöva veterinärvård kontaktar vi ägaren först. Vid akutfall tar vi dock omedelbart kontakt med veterinär. Stoägaren står då för alla kostnader.

Stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport till hingstägaren så snart resultatet är känt, dock senast den 1 september fölningsåret.

Övrigt:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto och ev. föl till dess att full betalning skett.

Kontraktet/ Avtalet skrivs på vid ankomst till hingstägaren.

Stoet lämnas den………………………………. Och hämtas den……………………………
Frihamra den…………./……………….. 2023


____________________________
Stoägarens underskrift


_____________________________
Ninni Bjärrenholt ( Hingstägare )
Frihamra Gård, 762 92 Rimbo
070-6216065
ninni.bjarrenholt@telia.com